Studier af mikrobiel vækst

Bioscreen C til måling af mikrobiel vækst

Bioscreen C anvendes til vækstkurver, hvis du ønsker at studere effekten af f.eks temperatur, kemiske stoffer m.m. på en ren- eller blandingskultur. Applikationerne spænder fra miniature bioassays med vitaminer til antibiotika, aminosyrer m.m.

Bioscreen C er et automatisk system til studier af vækstkurver. Bioscreen C bygger på samtidig inkubering af op til 200 prøver. Metoden gør det muligt at sammenligne de små variationer i vækst. Enheden fungerer som inkubator, rystebord og reader med aflæsning af turbiditet (OD).

Inkuberingstemperatur vælges mellem 1-60°C. OD (6 grC under rumtemperatur) kan måles ved bølgelængder fra 405 – 600 nm (max 3 bølgelængder pr. forsøg). Prøverne sættes op i Honeycomb mikroplader med en kapacitet til max 400 µl pr. brønd.

Der er world wide over 800 Bioscreens, som i dag anvendes af førende mikrobiologiske laboratorier. Kontakt os hvis du vil vide mere.