Pladespredning

Prøveudsåning

easySpiral Dilute® fra Interscience

Med easySpiral Dilute® opnår du et automatisk system designet til at optimere pladespredning mht. produktivitet og resultat.

Metoden spænder over 12 log i én petriskål – du sparer tid til seriefortyndinger, petriskåle og substrat og minimerer derfor EGA.

Med en easySpiral Dilute® fra Interscience opnår du også en bedre reproducerbarhed på dine mikrobiologiske prøver, en nemmere tælling af cfu og flotte enkelt liggende kolonier til videre identifikation.

Kontakt os for mere information!