• Produkt - Agarskål

Hygiejnekontrol

AIRWEL airsampler: ALLIANCE BIO EXPERTISE

Med AIRWEL har du en hurtig og reproducerbar metode til kontrol af mikroorganismer i luften – det bedste alternativ til ikke reproducerbare nedfaldsskåle.

Den kan anvendes med enten 5,5 cm eller 9,0 cm standard agarplader og udtager prøve med et flow på enten 100 L/min eller 200 L/min. Selve luftmængden, der skal kontrolleres, definerer du i området 50 – 1000 L i forhold til belastningen i det aktuelle område. Prøveudtagningen kan foretages vandret og lodret, men kan også foretages håndholdt, da den er let, vibrationsfri og uden ledninger.

AIRWEL overholder gældende ISO standard (ISO 14698-1) for luftkvalitet. Kontakt os, hvis du ønsker at afprøve en AIRWEL airsampler.

Vi tilbyder også agarplader; klik på Substrater klar til brug for yderligere oplysninger.

Kontakt os hvis du ønsker at afprøve en Airwel.

PINOCCHIO fra Cherwell

Med Pinocchio har du en hurtig og reproducerbar metode til kontrol af mikroorganismer, og test af mikrobiologisk kvalitet af både trykluft og gasser.

Pinocchio-enheden kan anvendes med 90 mm standard agarplader, og er fremstillet i rustfrit stål, som muliggør en effektiv dekontamineringsproces. Enheden er ideel til brug i produktionsfaciliteter, hvor trykluftovervågning er essentiel og under stigende kontrol.

I nedenstående video illustrere Dorte Egelund brugen af Pinocchio-enheden, og forklarer hvorfor den kan være gavnlig for netop dig og din arbejdsplads.

Har du spørgsmål eller vil du vide mere om Pinocchio fra Cherwell, kan du kontakte Dorte Egelund tlf. 40 20 25 76 / mail de@dorteegelund.dk

Er du opmærksom på den nye ISO18593?

Det er nu et krav, at du anvender et medie, som er sammensat således at rengøringsmidler bliver inhiberet! Er du i tvivl om I efterlever ISO18593 eller vil du vide mere om hvordan I sikrer jer, at I følger den? Kontakt Dorte Egelund tlf. 4020 2576 eller de@dorteegelund.dk