Sengevasker fra RehaWash Systems

Sengevasker fra RehaWash – din vej til rene senge og hjælpemidler

Med en sengevasker fra RehaWash sikres du de nyeste teknikker og en optimeret drift. RehaWash dækker hele markedet med sengevaskere både til genbehandling af senge og mange andre hjælpemidler. Fra den mindste enhed som har en længde på kun 1,4 meter til vores største enhed, som er en vaske- og tørrelinje, der har en længde på 6 meter. Sengevaskerne kan modificeres og specialdesignes – alle behov kan dækkes!

Sengevaskere fra RehaWash operer ved lavt tryk og lave temperaturer, og er derfor skånsom overfor udstyret. Derfor er RehaWash den førende producent i Europa indenfor miljørigtig genbehandling.

Med en sengevasker fra RehaWash, får du en maskine som blandt andre sikrer:

  • Energioptimeret vaskeenhed
  • Høj hygiejne og sikkerhed for korrekt temperatur under hele vaskekørslen
  • Fjern support – alle maskiner kan tilgås eksternt, så du får fejlsøgning og optimeret service

Med en sengevasker fra RehaWash overholder I alle gældende standarder indenfor genbehandling af senge og hjælpemidler i henhold til de europæiske og danske standarder. RehaWash laver periodisk hygiejne kontrol af deres maskiner som bliver udført på eksternt laboratorie ud fra standarden ISO 15883-7.

Sengevaskere fra RehaWash har følgende certifikater og overholder standarderne: 

  • EN ISO 13485
  • DS/EN ISO 15833
  • Kvalificeret som klasse llA indenfor medicinsk udstyr
  • Guideline 93/42/EWG ( TÜV certificeret )
  • VDE 0110-701

Dorte Egelund ApS er den danske distributør af RehaWash Systems. RehaWash er beliggende Weisswasser i Tyskland, hvor de udvikler og bygger rengørings- og desinfektionsløsninger til sundhedsvæsenet verden over.

Kontakt Jakob Andersen for mere information!