Kolonitælling

Scan®100/300/500/1200/4000 fra Interscience

Scan®100 er manuel kolonitælling. Scan®300/500/1200/4000 er automatisk. 

Scan® anvender en avanceret genkendelsesteknologi som registrerer på grundlag af farve og kontur for hver koloni.

Det er et system, der kan differentiere mellem forskellige farvede kolonier. Endvidere kan du tilføje eventuelle kolonier, som du ønsker skal medgå i resultatet.

Resultatet gemmes på to måder; i et regneark og som billede i separat billedfil.