• ID af mikroorganismer fra Dorte Egelund

Neodisher produkter

AnoxomatTM III fra Mart® Microbiology B.V.

AnoxomatTM III er et automatisk system til at opnå det optimale dyrkningsmiljø for anaerobe og mesoaerofile bakterier.

AnoxomatTM III trykprøver krukken og erstatter herefter den atmosfæriske luft med den valgte gas. Eventuel rest ilt fjernes ved hjælp af en katalysator. Systemet kan anvendes til brugerdefinerede O2, CO2 og H2koncentrationer.

AnoxomatTM III kan leveres med printer eller udgang til PC, så dokumentation for tæthed og luftblanding kan udskrives og følge krukken (GLP).
Krukker med racks til:
– 6, 9 og 14 cm petriskåle
– mikrotiterplader
– rør

Nemt og enkelt med maximum sikkerhed/kvalitet men til et minimum af driftsomkostninger.

Kontakt os for yderligere information om AnoxomatTM III,

Anaerobe- og mikroaerofile dyrkningsmiljøer - AnoxymatTM III
  • ID af mikroorganismer fra Dorte Egelund

ID af mikroorganismer

Biolog®

Identifikation af bakterie-, svampe- og gærceller ved hjælp af traditionel forgæring og resistensmønstre med en helt ny og automatisk teknologi. Reaktionsmønstre sammenholdes med resultater i markedets største database, og giver en god identifikation af miljøprøver indenfor såvel fødevarer som farmaceutiske produkter og produktioner.

Grundet den traditionelle teknologi og kæmpe database er metoden i dag godkendt som referencemetode.
Metoden omfatter alle :

  • Aerobe bakterier gram+, gram-, aerobe samt anaerobe bakterier
  • Filamentøse svampe (FF)
  • Gær (YT)

Pladerne kan aflæses manuelt, semi-manuelt med Biolog Microstation reader eller fuld-automatisk med Biolog Omnilog inkubator/reader.

Ønsker du yderligere dokumentation for ændring af populationer i jord- og vandprøver, kan dette gøres med ECO-plader, som kan aflæses manuelt uden brug af yderligere apparatur.

Vi tilbyder også rainbow-agar, som er anbefalet af FDA til 24 timers identifikation af Eschericia coli O157Shigella spp. og Salmonella spp. 

Kontakt os, hvis du ønsker at vide mere om mulighederne med Biolog®


Anaerobe- og mikroaerofile dyrkningsmiljøer - AnoxymatTM III