Loggerne fra Ebro til mange formål

EBI 12 Trådløse præcisions dataloggere til mange applikationer.

 • Ebro tilbyder en bred vifte af EBI 12 loggere til logning af temperatur, tryk, luftfugtighed og konduktivitet.
 • Brugeren kan følge valideringsprocessen i realtid på sin PC.
 • Den tidstro overvågning af processer op til +400°C er velegnet til mange medicinske, farmaceutiske, laboratorie- og industrielle applikationer:
  • Trådløs validering af autoklaver, vaske-desinfektorer
  • Beregning af F og A0-værdi
  • Procesovervågning

EBI 11 – Kompakt præcisionslogger. EBI 11 DAC Set Stumpfefuehler Web

 • EBI 11-serien er Ebros minilogger til præcis måling og validering af temperatur og tryk.
 • Ligesom EBI 12 henvender den sig til medicinske, farmaceutiske, laboratorie- og industrielle virksomheder og med et arbejdsområde på -30°C – +150°C og et bredt udvalg af prober er den velegnet til flere processer.

EBI 16 – Bowie&Dick

Til daglige rutine kontrol af damp autoklaver.

 • ISO 17665
 • EN 285
 • EN 13060

EBI 3×0 loggere til overvågning af kølekæden.

 • Wsb 500X331 Ebi300 Enkle og robuste dataloggere med USB-tilslutning gør det nemt at overvåge temperatur og luftfugtighed under transport/opbevaring. Når loggeren tilsluttes PC, generes en PDF-fil automatisk. EBI 300 og 310 kan bruges igen og igen mens EBI 330 er engangs.
 • EBI 300 loggere med intern temperaturføler. Kan udbygges med extern føler samt fugtmåling.
 • EBI 310 loggere med høj nøjagtighed og intern temperaturføler. Kan udbygges med flere typer af externe følere, 2 kanals føler samt føler til måling af luftfugtighed.

Klik på billedet for at downloade en brochure.

EBI 300 loggere med intern temperaturføler. Kan udbygges med extern føler samt fugtmåling.

EBI 310 loggere med høj nøjagtighed og intern temperaturføler. Kan udbygges med flere typer af externe følere, 2 kanals føler samt føler til måling af luftfugtighed.

EBI 330 Engangslogger, som kan bestilles pre-konfigureret. Bruges især når det er vanskeligt/dyrt at returnere loggere.

Klik på billedet for at downloade en brochure.

 

EBI 25 Trådløs overvågning af temperatur, fugtighed.

EBI25 Sikrer at varme-, køle- og fryseskabe til enhver tid overholder de rette specifikationer. Systemet består af loggere med radiosignal, interface samt software.

Fordele ved EBI 25:

 • Løbende overvågning og hurtig aktion
 • Automatisk dokumentation
 • Worldwide adgang til måledata
 • Nem håndtering, og udskifteligt batteri

Klik på billedet for at downloade en brochure.

EBI 20 Standardloggere

 • Med sin enkle brugerflade er EBI 20 dataloggere velegnet til den løbende dokumentation og overvågning af temperatur og luftfugtighed.
 • EBI 20 aflæses via en Interface og data overføres til PC, hvorefter rapport over transport/opbevaring/proces kan udskrives.

Klik på billedet for at downloade en brochure.

ID af mikroorganismer

AnoxomatTM III fra Mart® Microbiology B.V.

AnoxomatTM III er et automatisk system til at opnå det optimale dyrkningsmiljø for anaerobe og mesoaerofile bakterier.

AnoxomatTM III trykprøver krukken og erstatter herefter den atmosfæriske luft med den valgte gas. Eventuel rest ilt fjernes ved hjælp af en katalysator. Systemet kan anvendes til brugerdefinerede O2, CO2 og H2koncentrationer.

AnoxomatTM III kan leveres med printer eller udgang til PC, så dokumentation for tæthed og luftblanding kan udskrives og følge krukken (GLP).
Krukker med racks til:
– 6, 9 og 14 cm petriskåle
– mikrotiterplader
– rør

Nemt og enkelt med maximum sikkerhed/kvalitet men til et minimum af driftsomkostninger.

Kontakt os for yderligere information om AnoxomatTM III,

ID af mikroorganismer

Biolog®

Identifikation af bakterie-, svampe- og gærceller ved hjælp af traditionel forgæring og resistensmønstre med en helt ny og automatisk teknologi. Reaktionsmønstre sammenholdes med resultater i markedets største database, og giver en god identifikation af miljøprøver indenfor såvel fødevarer som farmaceutiske produkter og produktioner.

Grundet den traditionelle teknologi og kæmpe database er metoden i dag godkendt som referencemetode.
Metoden omfatter alle :

 • Aerobe bakterier gram+, gram-, aerobe samt anaerobe bakterier
 • Filamentøse svampe (FF)
 • Gær (YT)

Pladerne kan aflæses manuelt, semi-manuelt med Biolog Microstation reader eller fuld-automatisk med Biolog Omnilog inkubator/reader.

Ønsker du yderligere dokumentation for ændring af populationer i jord- og vandprøver, kan dette gøres med ECO-plader, som kan aflæses manuelt uden brug af yderligere apparatur.

Vi tilbyder også rainbow-agar, som er anbefalet af FDA til 24 timers identifikation af Eschericia coli O157Shigella spp. og Salmonella spp. 

Kontakt os, hvis du ønsker at vide mere om mulighederne med Biolog®