Anoxomat – anaerobe- og mikroaerofile dyrkningsmiljøer

Anoxomat TM III – Mart® Mikrobiologi B.V.

Med en Anoxomat får du et automatisk system, hvor du sikres et optimalt dyrkningsmiljø for anaerobe og mikroaerofile bakterier.

  • Enheden trykprøver krukken og erstatter herefter den atmosfæriske luft med den valgte gas. Eventuel rest ilt fjernes ved hjælp af en katalysator.
  • Systemet kan anvendes til brugerdefinerede O2, CO2 og H2koncentrationer.
  • Enheden kan leveres med printer eller udgang til PC, så dokumentation for tæthed og luftblanding kan udskrives og følge krukken (GLP).

Krukker med racks til:

6, 9 og 14 cm petriskåle
mikrotiterplader
rør

Nemt og enkelt med maksimum sikkerhed og kvalitet, men til et minimum af driftsomkostninger!

Har du spørgsmål eller ønsker at du vide mere om hvordan du bedst muligt kan skabe det mest optimale dyrkningsmiljø? Så er du velkommen til at kontakte den produktansvarlige Dorte Egelund på mail info@dorteegelund.dk eller på telefon 40 20 25 76

Anoxomat
Anoxomat TM III - MART