Anoxomat – anaerobe- og mikroaerofile dyrkningsmiljøer