Anoxomat: anaerobe- og mikroaerofile dyrkningsmiljøer