• ID af mikroorganismer fra Dorte Egelund

Anoxomat: anaerobe- og mikroaerofile dyrkningsmiljøer

Anoxomat TM III – Mart® Microbiology B.V.

Med en Anoxomat får du et automatisk system, hvor du sikres et optimalt dyrkningsmiljø for anaerobe og mikroaerofile bakterier.

  • Enheden trykprøver krukken og erstatter herefter den atmosfæriske luft med den valgte gas. Eventuel rest ilt fjernes ved hjælp af en katalysator. Systemet kan anvendes til brugerdefinerede O2, CO2 og H2koncentrationer.
  • Enheden kan leveres med printer eller udgang til PC, så dokumentation for tæthed og luftblanding kan udskrives og følge krukken (GLP).

Krukker med racks til:

  • 6, 9 og 14 cm petriskåle
  • mikrotiterplader
  • rør

Nemt og enkelt med maximum sikkerhed og kvalitet, men til et minimum af driftsomkostninger!

Har du spørgsmål til hvordan du bedst muligt kan skabe det mest optimale dyrkningsmiljø kan du kontakte produktansvarlig Dorte Egelund.

Anaerobe- og mikroaerofile dyrkningsmiljøer - AnoxymatTM III