• ID af mikroorganismer fra Dorte Egelund

Anaerobe- og mikroaerofile dyrkningsmiljøer

AnoxomatTM III fra Mart® Microbiology B.V. er et automatisk system til at opnå det optimale dyrkningsmiljø for anaerobe og mesoaerofile bakterier.

  • AnoxomatTM III trykprøver krukken og erstatter herefter den atmosfæriske luft med den valgte gas. Eventuel rest ilt fjernes ved hjælp af en katalysator. Systemet kan anvendes til brugerdefinerede O2, CO2 og H2koncentrationer.
  • AnoxomatTM III kan leveres med printer eller udgang til PC, så dokumentation for tæthed og luftblanding kan udskrives og følge krukken (GLP).

Krukker med racks til:

  • 6, 9 og 14 cm petriskåle
  • mikrotiterplader
  • rør

Nemt og enkelt med maximum sikkerhed/kvalitet men til et minimum af driftsomkostninger.

Har du spørgsmål til hvordan du bedst muligt kan skabe det mest optimale dyrkningsmiljø eller til AnoxomatTM III kontakt kan du kontakte produktansvarlig Dorte Egelund.

Anaerobe- og mikroaerofile dyrkningsmiljøer - AnoxymatTM III