• ID af mikroorganismer fra Dorte Egelund

ID af mikroorganismer

AnoxomatTM III fra Mart® Microbiology B.V.

  • AnoxomatTM III er et automatisk system til at opnå det optimale dyrkningsmiljø for anaerobe og mesoaerofile bakterier.
  • AnoxomatTM III trykprøver krukken og erstatter herefter den atmosfæriske luft med den valgte gas. Eventuel rest ilt fjernes ved hjælp af en katalysator. Systemet kan anvendes til brugerdefinerede O2, CO2 og H2koncentrationer.
  • AnoxomatTM III kan leveres med printer eller udgang til PC, så dokumentation for tæthed og luftblanding kan udskrives og følge krukken (GLP).

Krukker med racks til:

  • 6, 9 og 14 cm petriskåle
  • mikrotiterplader
  • rør

Nemt og enkelt med maximum sikkerhed/kvalitet men til et minimum af driftsomkostninger.

Kontakt os for yderligere information om AnoxomatTM III,